Showing posts from August 16, 2020

NUTRIENTS REQUIRED FOR GROWTH

NUTRIENTS REQUIRED FOR GROWTH The growth of crops for which they are suitable for soil nutrients   nutrients  it   says.  An average of  16 nutrients are   required  for good growth of any crop   .  These   16  nutrients   are divided into three g…

Rudra

आवश्यक अन्नद्रव्ये म्हणजे काय

आवश्यक अन्नद्रव्ये म्हणजे काय          काही छोट्या पण महत्वाच्या गोष्टी ज्या आपल्या शेतकरी मित्रांना माहीत असाव्या त्या म्हणजे  1 ) आवश्यक  ( मुख्य )  अन्नद्रव्ये म्हणजे काय   2) सूक्ष्म अन्नद्रव्ये म्हणजे काय  ह्या दोन गोष्टी थोडक्यात. 1 )   आवश्…

Rudra

Micronutrients and their function

Micronutrients and their function  Farmer friends, today we will look at the function of micronutrients on the crop and learn a little about the effects on the crop.  Details will be provided shortly The micronutrients and information are as follows…

Rudra

पशुसंवर्धन..

दुग्धोत्पादना वाढीसाठी व गाईंच्या, म्हशींच्या आरोग्यासाठी काही छोट्या पण महत्वाच्या गोष्टी 1 ) गाईंच्या सडाची त्वचा मऊ राहावी, भेगा पडू नयेत, यासाठी ग्लिसरीनचा वापर करावा. 2 ) सडाला भेगा पडल्यास तात्काळ उपचार करावेत. 3 ) दूध दोहनावेळी कास धुण्यासाठी…

Rudra

पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक १६ अन्नद्रव्य

पिकांच्या वाढीसाठी जे जमिनीतील पोषक घटक उपयुक्त असतात त्यांना आपण  अन्नद्रव्य असे  म्हणतो.  कोणत्याही पिकांच्या चांगल्या वाढीसाठी साधारनंत:  १६ अन्नद्रव्यांची  गरज असते. ही  १६   अन्नद्रव्ये  तीन गटात विभागली जातात. १ ) मुख्य अन्नद्रव्य :- नत्र , स्…

Rudra
Load More
That is All