Showing posts from August 16, 2020

NUTRIENTS REQUIRED FOR GROWTH

NUTRIENTS REQUIRED FOR GROWTH The growth of crops for which they are suitable for soil nutrients   nutrients  it   says.  An av… Read more

आवश्यक अन्नद्रव्ये म्हणजे काय

आवश्यक अन्नद्रव्ये म्हणजे काय          काही छोट्या पण महत्वाच्या गोष्टी ज्या आपल्या शेतकरी मित्रांना माहीत असाव्या त्या म्हणजे … Read more

Micronutrients and their function

Micronutrients and their function  Farmer friends, today we will look at the function of micronutrients on the crop and learn a l… Read more

पशुसंवर्धन..

दुग्धोत्पादना वाढीसाठी व गाईंच्या, म्हशींच्या आरोग्यासाठी काही छोट्या पण महत्वाच्या गोष्टी 1 ) गाईंच्या सडाची त्वचा मऊ राहावी, भे… Read more

पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक १६ अन्नद्रव्य

पिकांच्या वाढीसाठी जे जमिनीतील पोषक घटक उपयुक्त असतात त्यांना आपण  अन्नद्रव्य असे  म्हणतो.  कोणत्याही पिकांच्या चांगल्या वाढीसाठी… Read more

Load More Posts That is All