अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे पिकांवर दिसणारी लक्षणे व त्यावरील उपाय

 अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे पिकांवर दिसणारी लक्षणे व त्यावरील उपाय 

नत्र 

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - झाडांची खालची पाने पिवळी होतात. मुळांची व झाडांची वाढ थांबते. 

उपाय - १ % युरियाची फवारणी करावी. (१०० ग्रॅम युरिया १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे).

स्फुरद 

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - पाने हिरवट, लांबट होऊन वाढ खुंटते. पानांची मागील बाजू जांभळट होते. 

उपाय - १ % डाय अमोनियम फॉस्फेट ची फवारणी करावी. (१०० ग्रॅम D-AP १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे).

पालाश

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - पानांच्या कडा तांबटसर होऊन पानांवर तांबडे व पिवळे ठिपके पडतात. खोड आखूड होऊन शेंडे गळून पडतात.  

उपाय - ०.५ % सल्फेट ऑफ पोटॅश ची फवारणी करावी. (५० ग्रॅम SOP १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे).

गंधक 

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - झाडांच्या पानांचा मुळचा रंग कमी कमी होतो व नंतर पाने पूर्ण पिवळी पडतात.  

उपाय -  ०.२ % फेरस सल्फेट ची फवारणी करावी. (२० ग्रॅम फेरस सल्फेट १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे)   

लोह

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - शेंडयाकडील पानांच्या शिरांमधील भाग पिवळा होतो व झाडांची वाढ खुंटते. 

उपाय - ०.२ % चिलेटेड लोहाची फवारणी करावी. (२० ग्रॅम चिलेटेड लोह १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे)  

जस्त

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - पाने लहान होऊन शिरांमधील भाग पिवळा होतो व पाने ठिकठिकाणी वाळलेली दिसतात. 

उपाय - ०.२ % चिलेटेड झिंक ची फवारणी करावी. (२० ग्रॅम चिलेटेड झिंक १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे.

मंगल

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - पानांच्या शिरा हिरव्या व शिरांमधील भाग क्रमाक्रमाने पिवळा होतो व नंतर पांढरट व करडा होतो, संपूर्ण पर्ण फिक्कट होऊन गळते. उपाय - ०.२ % चिलेटेड मंगल ची फवारणी करावी. (२० ग्रॅम चिलेटेड मंगल १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे)   

तांबे

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - झाडांच्या शेंड्यांची वाढ खुंटते. खोडांची वाढ कमी होते, पाने गळतात. 

उपाय - ०.४ % मोरचूदची फवारणी करावी. (४० ग्रॅम मोरचूद १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे) 

बोरॉन

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - झाडांचा शेंडा व कोवळी पाने पांढरट होऊन मरतात. फुलगळ होते व फळांना तडे जातात.  

उपाय - ०.२ ते ०.३ % बोरिक ऍसीड पावडरची फवारणी करावी. (२० ते ३० ग्रॅम बोरिक ऍसीड  १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे)  

मोलाब्द

अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे - पाने पिवळी होऊन त्यावर तपकिरी ठिपके पडतात, पानांच्या मागच्या बाजूने तपकिरी डिंकासारखा द्रव स्रवतो. 

उपाय - ०.०१ % सोडियम। मॉलीब्डेट ची फवारणी करावी. (०.५ ते १.० ग्रॅम सोडियम मॉलीब्डेट १० लि. पाण्यात घेऊन फवारावे).

Post a Comment

Previous Post Next Post