अंतर पिक

लिंबोणीच्या बागेमधे घेतलेले कलिंगडाचे अंतर पिक

लिंबोणीच्या बागेमधे घेतलेले  कलिंगडाचे अंतर पिक                       मित्रांनो आपण बऱ्याच फळ झाडांच्या  बागा बघतो त्यामधे काही मोजके  शेतकरी बांधव                  अंतर पिक घेतात परंतु ज्यादातर बागा मधे अंतर पिक नस्ते . मित्रांनो बागेतील अंतर      …

Rudra
1

कलिंगड पिकात घेतलेले मिरचीचे अंतर पीक

शेतकरी मित्रांनो कलिंगड पिकात घेतलेले मिरचीचे अंतर पीक शेतकरी मित्रांनो कुठलेही पीक घेत असताना त्या त्या पिकानुसार अंतर पीक निवडले तर नक्कीच फायदा होईल यात शंका नाही कारण उत्पन्न काढणे आपल्या हाती आहे परंतु बाजार भाव हा आपल्या हाती नाही . म्हणून बाज…

Rudra
Load More
That is All