Showing posts from August 13, 2023

मुख्य अन्नद्रव्य भाग 1 पिकावरील नत्र कमतरतेची लक्षणे तसेच उपाय

पिकावरील नत्र कमतरतेची लक्षणे तसेच उपाय 1) फुटीच्या तळाकडील पाणी अगोदर पिवळी होतात व नंतर शेंड्याकडील पाने पिवळी पडू लागतात 2) वेलवर्गीय पिकाची वाढ कमी प्रमाणात होते 3) पानांचा रंग एक सारखा प्रथम फिकट व नंतर पिवळा होतो 4) नत्राची कमतरता जास्त असल…

Rudra
Load More
That is All